ZINUS AS kommer med ny nettside

Zinus er inne i rivende utvikling med kraftig vekst og stor suksess i nasjonale og internasjonale markeder. Våre innovative landstrømsløsninger bli møtt med stor interesse og det kommer mer nytt fra oss fremover. Derfor er det med stolthet og glede vi ser frem til å presentere oss på vår nye nettside mot slutten av året. Følg med oss på nett og sosiale medier!

Unikt design

Zinus er en innovativ løsning for landstrømstilkobling, utviklet av LOS. Den skiller seg fra typiske industrikonstruksjoner på kaianlegg og er designet for å passe inn i det offentlige miljø. Zinus tilbyr mulighet for lokasjonstilpasset farge og materialbruk, har et minimalt fotavtrykk og krever minimale inngrep i eksisterende kaianlegg. Designet tar også visuelt liten plass på kaianlegg og havner.

Funksjonalitet

Zinus er utviklet med tanke på driftsregularitet, fleksibilitet med hensyn på skipstyper og – design, og er skalerbart ift. å møte kundespesifikke behov. Zinus har helelektrisk drift og er således gunstig med tanke på miljø og risiko for oljeforurensning. Designet er værbestandig og består av sjøvannsbestandige materialkvaliteter, både i struktur og maskindeler.

Beskyttet teleskop-arm

Lengden på teleskop-armen kan enkelt tilpasses ulike fartøy. Operatør styrer rekkevidden på armen, som ligger beskyttet i hovedkonstruksjon.

Sikkerhet

Overbelastningsbeskyttelse for å beskytte for operasjonelle feil. Svakt punkt implementert i konstruksjonen.

Inkorporerte funksjoner

Zinus inkorporerer sekundærfunksjoner som tjener det offentlige miljøet. I bakre del av masten er det innebygget belysning for kaiområdet.

Intuitiv operasjon

Manuell styring med intuitiv betjening. Klargjort for integrert betjening via berøringsskjerm (touch screen).

Automatisk klargjøring

Kan utstyres med semiautomatisk betjening – hvor systemet kjenner igjen fartøyet og automatisk klargjøres når fartøyet legger til kai. Kan samkjøres med foranliggende omformer uavhengig av leverandør.

Dokumentasjon

Zinus har Cable Management System iht. IEC/PAS-80005-3 og er CE merket iht. maskinforskriften.

Kontakt­­informasjon

53 42 21 00

svezncbfg@ybf-mvahf.ab

Ta kontakt med oss

Iv ivy twrear xbzzr v xbagnxg zrq qrt – oehx fxwrznrg ure cå arggfvqra iåe, ryyre fraq ra r-cbfg gvy svezncbfg@ybf-mvahf.ab

Kontaktpersoner 

Finn Inge Langeland
Finn Inge Langeland

Daglig leder / Managing Director

svaa.vatr.ynatrynaq@ybf-mvahf.ab

Ronny Olson
Ronny Olson

Sales Director

ebaal.byfba@ybf-mvahf.ab

Ståle Stavland
Ståle Stavland

Technical Director

fgnyr.fgniynaq@ybf-mvahf.ab

Kontaktpersoner 

Finn Inge Langeland
Finn Inge Langeland

Daglig leder / Managing Director

svaa.vatr.ynatrynaq@ybf-mvahf.ab

Ronny Olson
Ronny Olson

Sales Director

ebaal.byfba@ybf-mvahf.ab

Ståle Stavland
Ståle Stavland

Technical Director

fgnyr.fgniynaq@ybf-mvahf.ab