Zinus sett ny standard for landstrøm løsning

Innen utgangen av 2018 vil Zinus AS, som er en del av LOS Gruppen, ha levert sine syv første enheter for landstrømsløsninger til skip. I denne omgang er det Bergen, Ålesund og Kristiansund som blir utstyrt med løsninger fra Zinus.

LOS Elektro startet utvikling av landstrømsenheter i 2017 og leverte den aller første maskinen, som er for fast montering, til LOS Marine på Rubbestadneset, høsten 2017.

I april valgte LOS Gruppen å etablere et eget selskap, Zinus AS, som har totalansvaret for utvikling og produksjon av LOS sine landstrømsløsninger. Fra etableringen av Zinus har det vært arbeidet kontinuerlig med utvikling av den nye, portable løsningen, som nå lanseres.

Landstrømsløsningen  som Zinus i dag leverer, er i all hovedsak rettet inn mot offshore-flåten og større fiskebåter.

Med Zinus kan skip som ligger til kai være tilkoblet landstrøm og dermed unngå utslipp av miljøskadelig CO2 og svoveldioksid. Sammen med cruiseskipene som besøker norske havner er dette utslippet like stort som den norske bilparken til sammen.

LOS Gruppen, gjennom Zinus AS, har ambisjoner om å være en aktiv bidragsyter til å redusere miljøbelastningen i Norske havner. LOS arbeider nå også med landstrømsløsninger til cruiseflåten. Dette er løsninger som krever både høyere spenning og strøm enn hva som er normalt for andre fartøyer. Med bakgrunn i at LOS Gruppen allerede har solid kompetanse og erfaring fra elektriske anlegg i denne kategorien, blir dette en naturlig videreutvikling av eksisterende Zinus-løsninger.

For LOS Gruppen er det derfor naturlig å tilby totalleveranser for hele installasjon på kai, inkludert transformator -, frekvensomformeranlegg, kabelinstallasjon og landstrømsløsninger fra Zinus AS. ”

Bilder fra leveranser til Bergen Havn