Tradisjonsrik Ølve-bedrift inn i LOS Gruppen

Den 38 år gamle Kvinnheradbedriften Ølve Elektro blir fra 1.november en del av LOS-konsernet. – Vi har vært på utkikk etter en større aktør å slutte oss til, og LOS Elektro har kommet oss i møte på en måte som gjør oss overbevist om at dette er et godt valg, sier daglig leder og hovedaksjonær i Ølve Elektro, Stig Håvik. – LOS Elektro er også svært fornøyd med denne utvidelsen av vår aktivitet her i distriktet, sier styreformann Arne Mæland.

Historisk

Ølve Elektro er en tradisjonsrik og veldrevet bedrift, med god økonomi, lokalisert i Ølve i Kvinnherad kommune. Bedriften ble etablert i 1980 av Alf Bjørkelund, den gangen under navnet Ølve Elektriske. I 1996 kjøpte Stig Håvik majoriteten av dette foretaket og aksjeselskapet Ølve Elektro AS så dagens lys. Bedriften utviklet seg raskt videre, og hadde i en periode VVS som en del av driften. I dag er det et rent elektro-firma og har åtte medarbeidere, men regner med å øke antallet ansatte i årene fremover.

Synergi ved samarbeid

– Gevinsten ved å få LOS Gruppen inn på eiersiden i Ølve Elektro vil være synergier som kompetansedeling, fellesfunksjoner, stordriftsfordeler, ISO-sertifisering og ekspansjon, sier daglig leder Stig Håvik. – LOS Gruppen har imponert oss med en innovativ, hyggelig og fremoverlent organisasjon, fortsetter han. – LOS Gruppen har store prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Det gjør at vi i LOS Ølve Elektro også lettere kan knytte til oss nye medarbeidere som ønsker å ta del i alle disse spennende prosjektene.

Ølve Elektro blir en del av LOS Gruppen, og ansatte, styre og ledelse møttes på Bømlo for formell avtaleinngåelse. F.v. Rune Dahle, Per Oddmund Særsten, Sveinar Kringlebotten, Monika Håvik Netland, Martin Lønning, Arne Mæland, Jakob Særsten, Stig Håvik, Oddgeir Alvsvåg og Sveinung Eide. Foto: Vegard Røsland

Bygger på gode relasjoner

Administrerende direktør i LOS Gruppen Jakob Særsten og daglig leder Stig Håvik er fra tidligere felles kjente og har bygd gode relasjoner gjennom blant annet styrearbeid i installatørforeningen. – Vi har også på flere prosjekter delt bemanning mellom LOS Elektro og Ølve Elektro, blant annet på prosjekt i Grieghallen i Bergen. Denne erfaringen har vært viktig i prosessen, sier Stig Håvik. Vi i LOS Ølve Elektro ser frem til et spennende og utviklende samarbeid med resten av LOS-konsernet i årene fremover.

LOS vokser i ulike markeder

– LOS har som plan å vokse, og i vår egen region er vi interessert i veldrevne og seriøse aktører som kompletterer vår eksisterende aktivitet, sier Arne Mæland. Da vi kom i kontakt med Ølve Elektro så vi et veldrevet selskap som geografisk og driftsmessig passer godt inn hos oss. Samtalene har vært positive og vi opplever vinn-vinn når vi nå sammen satser i LOS Ølve Elektro, og vi forventer god vekst også i dette selskapet. Dessuten vil vi få flere ressurser å spille på i konsernet når større prosjekter skal håndteres. Vi gleder oss til samarbeidet, avslutter Mæland.

Ved ytterligere informasjon og spørsmål, kontakt Arne Mæland (907 38 264)
eller Stig Håvik (924 69 143).

…………………………………………..
LOS Gruppen 1.11.2018
Arne Mæland

Høyoppløslige bilder:

1: Daglige ledere og styreleder. Bildetekst: Daglig leder i LOS Ølve Elektro, Stig Håvik (i midten) ønskes velkommen inn i LOS Gruppen av daglig leder i LOS Elektro Oddgeir Alvsvåg (t.h.), og styreleder Arne Mæland (t.v.). Foto: Vegard Røsland

2: Styre, eiere, ansatte. Bildetekst: Ølve Elektro blir en del av LOS Gruppen, og ansatte, styre og ledelse møttes på Bømlo for formell avtaleinngåelse. F.v. Rune Dahle, Per Oddmund Særsten, Sveinar Kringlebotten, Monika Håvik Netland, Martin Lønning, Arne Mæland, Jakob Særsten, Stig Håvik, Oddgeir Alvsvåg og Sveinung Eide. Foto: Vegard Røsland