Kven vi er

Los Gruppen tar ditt personvern alvorleg og har difor ei personvernerklæring. Her kan du lese korleis me handterer personopplysingar og korleis du kan komme i kontakt med oss.

Vår nettadresse er los-gruppen.no og det er dagleg leiar som er ansvarleg redaktør for internettsida. Databehandlaravtalar regulerer ansvarsområde mellom oss og våre aktuelle leverandørar. Internettsida vår blir drifta av Synleg AS.

Kva personopplysningar vi samlar inn og kvifor vi samlar dei inn

Kontaktskjema

Når du fyller ut digitale skjema eller nyttar deg av innlogga tenester vil dine personopplysningar (for eksempel namn eller telefonnummer) bli sendt til oss via e-post.

Opplysningane vil vera tilgjengelege for saksbehandlarar hos oss, og vert nytta til det opphavlege formålet til saka. Avslutta saker kan bli gjort tilgjengeleg i vårt elektroniske arkiv.

Meldingar som blir sendt direkte som e-post, er ikkje kryptert i sendinga. Me oppmodar deg derfor om ikkje å senda teiepliktige, sensitive eller andre fortrulege opplysingar via e-post.

Informasjonskapslar

Informasjonskapslar er små tekstfiler som blir lasta ned til din datamaskin når du vitjar ei nettside, slik som los-gruppen.no. Disse blir brukt for å gje deg ei betre brukaroppleving, og for å samla inn statistikk. Ønskjer du fleire detaljar om informasjonskapslar, trykk her. (ny side med tabellen nedanfor)

Innsamling av webstatistikk

Me hentar inn avidentifiserbare opplysningar om besøkande på los-gruppen.no. Det vil seie at opplysningane vert anonymisert, slik at me ikkje kan spore kva personar som har vore inne på sida. Formålet er å utarbeida statistikk som me brukar for å forbetra kvaliteten på nettsida vår og dei digitale tenestene våre.

Som verktøy brukar me Google Analytics. Eksempel på kva statistikken gjer svar på er: kor mange som les dei ulike sidene våre, kva nettlesarar dei brukar, om du besøkjer sida med mobil eller PC, og korleis du kom til sida vår (t.d. frå lenkje på sosiale media, direkte innskriving av adresse eller via ein søkemotor). Dersom du ikkje vil dele slike data kan du bruke eit tillegg i nettlesaren din: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Du kan lese meir om Google Analytics på https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=no&ref_topic=2919631. Me nyttar standard-innstillingar, noko som betyr at IP-adressa di blir lagra hos Google, men at den ikkje er tilgjengeleg for oss. Me har integrert Google AdWords i sida vår og får rapport på demografi og interessefelt som brukarane våre har. Dette gjer at me kan gje brukarane meir relevant informasjon og annonser.

Innebygd innhald frå andre nettsider

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Kor lenge vi oppbevarer opplysningar om deg

Når det gjeld statistikkformål, så brukar me standardinnstillingane til Google, og der vert informasjonen lagra i maksimalt 26 månadar. Anna informasjon og korrespondanse vert lagra jamfør gjeldande lovverk.

Sikker nettstad

Me brukar SSL-kryptering for å sikra oss betre mot hacking og avlytting. HTTPS gjer at kommunikasjonen mellom nettlesaren i din datamaskin/mobile eining og serveren som driv nettstaden er sikker.

Rettigheitane dine når det gjelder opplysingar vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Kontaktinformasjon

Cbfgnqerffr: Ybf Tehccra NF
Ubyyhaqfqnyra 3, 5430 Oerzarf
Gys. qntgvq: 53 42 21 00
R-cbfg: svezncbfg@ybf-tehccra.ab