Konsernet LOS Gruppen

LOS Gruppen består av en samling selskaper, med LOS Elektro, LOS Marine og LOS Cable Solutions i front. Vårt hovedkontor ligger i Bømlo kommune og har avdelinger i Bergen og Oslo. LOS er totalleverandør av elkraft- og elektroinstallasjon og skipsservice. Våre høyt kvalifiserte fagfolk skaper verdi for våre kunder gjennom effektivitet, forutsigbarhet og nye, innovative løsninger.

Vårt samfunnsengasjement er sentralt i virksomheten. Vi utvikler produkter som setter ny standard innen grønn energifremføring. Når vi finner løsninger for prosjektene har vi en helhetlig tilnærming, presis prosjektledelse og leverer som avtalt.

STØDIG VEKST

Grunnleggerne av LOS – Jakob Særsten og Martin Lønning – var i 1983 begge lærere ved Rubbestadneset Yrkesskole. De så behovet for en elektrikerbedrift som kunne gi elevene en solid og god lærlingeplass. Lærlingene har senere hatt en sentral plass i utviklingen av bedriften og ryggraden i dagens selskap er tidligere lærlinger, over hundre som har fått sine fagbrev i selskapet. I dag kjenner vi historien til Lønning & Særsten frem til LOS Gruppen, et konsern som sysselsetter opp mot tre hundre mennesker og sikter mot videre vekst og utvikling i flere bransjer og markedssegmenter.

Konsernet er inne i et tidsskifte: LOS Gruppen består av flere selskaper som skulder ved skulder styrker seg i eksisterende markeder og erobrer nye, lokalt, nasjonalt og globalt. I 2014 kjøpte konsernet LOS Marine som tilbyr komplett skipsservice. De historiske linjene i denne bedriften går over hundre år bakover i tid. Sentralt i satsingen mot marine- og offshoremarkedet står det grønne skiftet. Det tette samarbeidet med søsterbedriften LOS Elektro har også gitt selskapet forutsetninger og oppdrag på ombygging og service på moderne hybridløsninger. LOS Marine har store vekstambisjoner og planlegger gjennom konseptet DockExpress å flerdoble dokk- og servicekapasiteten, samtidig som tørrdokken vil kunne ta spesialoppdrag som ikke er mulig i dag.

De siste årene har LOS utviklet flere nye, banebrytende produkter. «RockRoller» er et system vi har utviklet som gir flere økonomiske- og miljømessige gevinster ved å legge høgspent gjennom fjell, i stedet for over eller rundt. Også landstrømproduktet «Zinus», som nå blir installert i flere havnebyer som f.eks. Ålesund, Kristiansund og Bergen, er en egenutviklet, innovativ løsning som gir renere byluft og mer effektiv energibruk.

LOS Gruppen arbeider med kraftdistribusjon helt fra produsent frem til sluttbruker. Det gjør at vi har et helhetsperspektiv som skaper stor verdi for våre kunder. Vi gir energien nye, smarte veier frem til brukeren. – Med LOS Cable Solutions er konsernet fra 2018 også på plass i elkraftmarkedet og går i direkte konkurranse med mange etablerte aktører. Kundene er kraftprodusenter, nettselskaper, vind- og solkraftleverandrører, offshoreinstallasjoner og sjøkabeleiere.

LOS Gruppen

Jakob Særsten
Jakob Særsten

Konsernsjef

wnxbo.frefgra@ybf-tehccra.ab

Sindre Halvorsen
Sindre Halvorsen

Økonomisjef

fvaqer.unyibefra@ybf-tehccra.ab

Petter Andreassen
Petter Andreassen

KHMS - Leder

crggre.naqernffra@ybf-tehccra.ab

Atle Knutsen
Atle Knutsen

Personalsjef

ngyr.xahgfra@ybf-tehccra.ab

Martin Lønning
Martin Lønning

Styreleder / Chairman of the board (LOS Gruppen - LOS Elektro)

svezncbfg@ybf-tehccra.ab

LOS Marine

LOS Elektro

Zinus AS

LOS Cable Solutions

Olav Hilmar Koløy
Olav Hilmar Koløy

Daglig leder - LOS Marine

Oddgeir Alvsvåg
Oddgeir Alvsvåg

Daglig leder - LOS Elektro

bqqtrve.nyifint@ybf-ryrxgeb.ab

Endre Eidsvik
Endre Eidsvik

Daglig leder / Managing Director

endre.eidsvik@zinuspower.no
+47 9166 5034

Jan Torstensen
Jan Torstensen

Adm. dir - LOS Cable Solutions

LOS Gruppen

Jakob Særsten
Jakob Særsten

Konsernsjef

wnxbo.frefgra@ybf-tehccra.ab

Sindre Halvorsen
Sindre Halvorsen

Økonomisjef

fvaqer.unyibefra@ybf-tehccra.ab

Petter Andreassen
Petter Andreassen

KHMS - Leder

crggre.naqernffra@ybf-tehccra.ab

Atle Knutsen
Atle Knutsen

Personalsjef

ngyr.xahgfra@ybf-tehccra.ab

Martin Lønning
Martin Lønning

Styreleder / Chairman of the board (LOS Gruppen - LOS Elektro)

svezncbfg@ybf-tehccra.ab

LOS Elektro

Oddgeir Alvsvåg
Oddgeir Alvsvåg

Daglig leder - LOS Elektro

bqqtrve.nyifint@ybf-ryrxgeb.ab

Zinus AS

Endre Eidsvik
Endre Eidsvik

Daglig leder / Managing Director

endre.eidsvik@zinuspower.no
+47 9166 5034

LOS Marine

Olav Hilmar Koløy
Olav Hilmar Koløy

Daglig leder - LOS Marine

LOS Cable Solutions

Jan Torstensen
Jan Torstensen

Adm. dir - LOS Cable Solutions

LOS-verdiene

Leveringsdyktige

Vise vilje til å gjennomføre og finne løsninger. Effektive medarbeidere med stor fleksibilitet og beslutningsdyktighet.

Omtenksomme

Ansatte viser respekt for kollegare og kunder, samt bidrar til et godt arbeidsmiljø. Ansvar for å redusere våre produkters påvirkning på miljøet og arbeide for null skader.

Stolte

Ansatte skal utvise høy faglig kvalitet på vårt arbeid, utvise høy intergritet overfor egne kolleger, firma og kunder. Vårt arbeid skal ivareta høy etikk. Stolthet er summen av alle gode ting vi gjør – for oss sjølv og for LOS.

 

HMS Kurs LOS Gruppen