Ny stor kontrakt til LOS Elektro AS

LOS Elektro AS har blitt tildelt rammeavtale med Hordaland Fylkeskommune. Rammeavtalen omfatter leveranse av elektroarbeider i forbindelse med ordinær drift og vedlikehold av Hordaland Fylkeskommune sine bygningsmasse og operative elektroanlegg i hele Bergen kommune, Fjell, Sund, Os, Osterøy, Askøy, og Nordhordland. Kontrakten vil ha en varighet på inntil 4 år.

For LOS Elektro AS er en slik avtale en viktig brikke i økt forutsigbarhet og ikke minst en kvalitet og tillitserklæring. Rammeavtalen med Hordaland Fylkeskommune går over ett areal som dekker ca 400 000m2

En slik avtale vil sikre LOS Elektro AS gode leveranser å gi stabil og høy aktivitet på vedlikehold, samt gi oss styrket markedsposisjon. Det er LOS Elektro sin Avdeling i Bergen, som er lokalisert på Straume som vil ha ansvaret for kontrakten. Vi er stolte over denne tildelingen og takker Hordaland Fylkeskommune for tilliten og ser frem til samarbeidet.