Marine & offshore

Vårt selskap LOS Marine betjener skipsmarkedet fra Rubbestadneset på Bømlo. Skipsservice utgjør en betydelig og vektlagt del av virksomheten til LOS-gruppen, og konsernet satser stor fremover med prosjektet DOCK Express, en stor utbygging og optimal skipsservice med de mest moderne fasiliteter i Nord-Europa. Den nye dokken som skal stå ferdig i 2021 vil ha kapasitet til å ta de største skipene som seiler på kysten.
LOS Elektro har sin egen marine- og offshoreavdeling som er spesielt utrustet for maritime oppdrag. Vi har i flere tiår hatt en stor aktivitet mot skips- og oljesektoren. Her finner vi erfarne folk med de nødvendige sertifikater og lang erfaring.
Vår tverrfaglige kompetanse mot skips- og offshoremarkedet gir våre kunder bedre og mer robuste løsninger, kortere veg til målet og maksimal kontroll over både prosjekt og resultat.

Gryrsba fragenyobeq:+47 97 47 00 10R-cbfg: svezncbfg@ybf-znevar.ab
Gryrsba fragenyobeq: +47 48 16 21 11R-cbfg: svezncbfg@ybf-ryrxgeb.ab
Gryrsba fragenyobeq:+47 97 47 00 10R-cbfg: svezncbfg@ybf-znevar.ab
Gryrsba fragenyobeq: +47 48 16 21 11R-cbfg: svezncbfg@ybf-ryrxgeb.ab