BÆRE­KRAFT OG INNOVA­SJON

basert på høy fag­kunnskap, samfunns­engasjement og sterk organisasjon.

TOTAL­LEVERANDØR AV ELKRAFT­MONTASJE

Trygg og sikker installasjon og service

ELKRAFT­­MONTASJE FOR LAND OG SJØ

som utfordrer og tenker nytt

ELKRAFT­­ENTREPRENØR FOR LAND OG SJØ

som utfordrer og tenker nytt

BÆRE­KRAFT OG INNOVA­SJON

basert på høy fag­kunnskap, samfunns­engasjement og sterk organisasjon.

TOTAL­LEVERANDØR AV ELKRAFT­MONTASJE

Trygg og sikker installasjon og service

ELKRAFT­­ENTREPRENØR FOR LAND OG SJØ

som utfordrer og tenker nytt

BÆRE­KRAFT OG INNOVA­SJON

basert på høy fag­kunnskap, samfunns­engasjement og sterk organisasjon.

TOTAL­LEVERANDØR AV ELKRAFTMONTASJE

Trygg og sikker installasjon og service

LOS Power Service

LOS Gruppen arbeider med kraftdistribusjon helt fra produsent frem til sluttbruker. Det gjør at vi har et helhetsperspektiv som skaper stor verdi for våre kunder. Vi gir energien nye, smarte veier frem til brukeren.

LOS Power service er konsernets utfordrer på montasje inn mot høyspent- og infrastrukturmarkedet, innen alle kabelprosjekter fra 1 – 420 kV innen landanlegg og offshore. Vi er hele tiden i bevegelse mot nye, gode løsninger, samtidig som vi har full konsentrasjon om å levere som avtalt på de prosjekter vi jobber med. Vi bygger på LOS-konsernets lange erfaring og oppbygging av kvalitets- og HMS-systemer fra offshore-viksomheten og solide faglige forankring som Vestlandets største privateide elektrofirma. Vi har en kostnadseffektiv organisasjon, kvalitet i styringssystemer og prosesser, og dyktige prosjektledere. – Kundene våre er kraftprodusenter, nettselskaper, vind- og solkraftleverandrører, offshoreinstallasjoner og sjøkabeleiere.

 

Har du et behov for nye innovative og kostnadseffektive løsninger innen strømforsyning eller vil du være med å skape fremtidens entreprenør?

Ta kontakt med oss!

Våre tjenester

Montasje høyspent landanlegg og offshore fra 1-420 kV
Naturlig montasjepartner innenfor fornybar energi og kraftkrevende industri.
Rammeavtaler mot energiselskap.
Oppkobling vindmøllerparker på land og offshore
Vedlikehold og service avtaler
Andrè Ånneland
Andrè Ånneland

Daglig Leder

andre.anneland@los-powerservice.no

+47 909 08 218

Rikard Frantzen
Rikard Frantzen

Service Leder

rikard.frantzen@los-powerservice.no

+47 473 91 140

Andrè Ånneland
Andrè Ånneland

Daglig Leder

andre.anneland@los-powerservice.no

+47 909 08 218

Rikard Frantzen
Rikard Frantzen

Daglig Leder

rikard.frantzen@los-powerservice.no

+47 473 91 140