LOS-gruppen satser på skipsservice

LOS Elektro signerte nylig avtalen om kjøp av Wärtsilä Ship Services på Rubbestadneset. Skipsserviceaktivitetene og 30 ansatte er allerede overført til det nyetablerte selskapet LOS Marine AS, som sammen med LOS Elektro AS utgjør den nye LOS-gruppen.

I vår inngikk Wärtsilä Norway og LOS Elektro en intensjonsavtale om at LOS Elektro skulle overta Wärtsilä Ship Services på Rubbestadneset. Nylig signerte partene salgsavtalen, og bare de siste formaliteter gjenstår før overtakelsen er formelt sluttført.

Overtakelsen omfatter 30 ansatte og aktiviteter innenfor dokking, slipping, stålarbeid og rørlegging. De ansatte har siden 1. juli vært i jobb for LOS Marine AS, det nystartede selskapet som skal videreføre skipsservicevirksomheten. Sammen med LOS Elektro utgjør LOS Marine i dag den nydannede LOS-gruppen.

Geografisk knutepunkt for skipsservice
LOS-gruppen har mange års erfaring med skipsservice gjennom LOS Elektros utstrakte samarbeid med Wärtsilä Ship Services på Rubbestadneset.
– Gjennom oppkjøpet og etableringen av LOS Marine ønsker vi å styrke og videreutvikle denne virksomheten. Det vil skje i samarbeid med Wärtsilä, som fremdeles skal benytte Los Marines skipsservicetjenester som en del av tilbudet til sine kunder. Samtidig har LOS Marine et mål om å styrke Rubbestadneset som geografisk knutepunkt for uavhengige skipsservicetjenester i Norge, uttaler daglig leder i LOS Elektro, Jakob Særsten, på vegne av LOS-gruppen.

Alt på ett sted
Daglig leder i LOS Marine, Magne Olav Østensen, sier det nye selskapet kan tilby kundene effektive og gode servicetjenester til fartøyer innen en rekke kategorier.
– Hos oss kan kundene få totalservice utført på ett sted. Organisasjonen vår gir gode rammer for effektiv samhandling på tvers av de ulike servicetjenestene vi leverer. Dermed går minimalt med tid til spille, noe som fører til kortere serviceopphold og økt lønnsomhet for våre kunders fartøyer, sier Østensen. Han legger til at LOS-gruppens lokale forankring også fører med seg en sterk eierskapsfølelse og motivasjon blant Los Marines nye medarbeidere på Rubbestadneset.

Topp fasiliteter
LOS Marines anlegg på Rubbestadneset ligger strategisk plassert på vestkysten av Norge, nær Nordsjøen og aktivitetene til viktige kundegrupper. Der har selskapet topp fasiliteter for skipsservice, med gode dypvannskaier, flytedokk, slipp, og i alt 3000 kvadratmeter med verksteder.