LOS Gruppen: ledig stilling

LOS Gruppen søker etter Kvalitet- og HMS-ingeniør. 

LOS Gruppen består av 8 selskaper, med LOS Elektro, LOS Marine og LOS Cable soulotion i front. Vi har hovedkontor i Hollundsdalen i Bømlo Kommune og er totalleverandør av elektroniske tjenester, kraftdistribusjon og skipsvedlikehold med dokking. Vi har avdelingskontor i Bergen, Oslo, Rubbestadneset , Ølve og Langevåg. Våre rundt 300 ansatte er høyt kvalifiserte fagfolk innen de fagområdene vi tilbyr markedet. Vi gir våre kunder et helhetlig tilbud og omsetter for ca. 400 MNOK årlig


Stillingstittel: Kvalitet og HMS Ingeniør
Sted: Bømlo / Rubbestadneset
Frist: Snarest
Varighet: Fast

Kvalitet og HMS Ingeniør

Som Kvalitets og- HMS Ingeniør vil du rapportere direkte til KHMS leder i LOS Gruppen og levere tjenester til blant annet LOS Marine. Stillingen vil derfor også rapportere inn til Daglig Leder i LOS Marine. LOS gruppen har fokus på operasjon og leveranser til våre sluttkunder, det er derfor avgjørende for oss at alle ansatte, men spesielt Kvalitet og- HMS Ingeniør evner å forstå hva og hvordan vi leverer på en best mulig måte. Du må med andre ord forstå når «godt er godt nok», samtidig som du må være veldig bevist og tydelig på når det ikke er det.

Arbeidsoppgaver

Være en pådriver innen KHMS og følge opp bedriftens planer

 • Bidra til å utvikle bedriftens ledere innenfor HMS området
 • Fungere rådgiver i prosjekter, være aktivt ute i prosjekt for å følge opp risiko, SJA og avvik.
 • Følge opp krav i ISO (9001, 14001, 45001, (OSHS 18001))
 • Utarbeide planer og annen QA/HMS relatert dokumentasjon i prosjekt og LOS Gruppen
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere interne og eksterne revisjoner både i virksomhet og prosjekt
 • Planlegge, gjennomføre og oppfølging av risikovurderinger
 • Prekvalifisering og oppfølging av leverandører.

Kvalifikasjoner

 • Strukturert og løsningsorientert
 • Relevant HMSK utdanning (MSc/MBA, BSc eller verneingeniør) og minimum 3 års relevant erfaring. Manglende utdannelse kan kompenseres med lengre relevant erfaring
 • Erfaring fra arbeid med HMSK fra skipsverft eller maritim bransje er en fordel
 • God kompetanse rundt styringssystemer
 • God kjennskap til relevante ISO krav (9001, 14001, 45001, (OSHS 18001))
 • Erfaring med risikovurderinger og risikostyring.
 • God kjennskap til lover, forskrifter og relevante industristandarder (AML og NORSOK)
 • Erfaring med gjennomgang og læring av hendelser / granskning
 • Erfaring med arbeid med beredskap er ønskelig
 • Erfaringer med revisjoner, både interne og eksterne – Gjerne sertifisert revisjonsleder
 • Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk er nødvendig

 

Arbeidsted: Rubbestadneset

Interessert?

Kontakt LOS Gruppen ved HR-QHSE Manager Petter Andreassen på telefon 900 35 255 eller Innleie og Rekruttering ved Daglig Leder Torgrim Andersen på 901 55 553.

Søknad og CV merkes med «Kvalitet og HMS Ingeniør LOS Marine» og sendes til jobbsoknad@los-gruppen.no

Søknadsfrist: Snarest / 15. desember