LOS Gruppen i stødig vekst, forventer vekst på 50 % i 2019

LOS Gruppen i stødig vekst, forventer vekst på 50 % i 2019

Det hele startet som en liten elektrobedrift av Jakob Særsten og Martin Lønning for 35 år siden, nå har det utviklet seg til et konsern som leverer produkt og tjenester i hele Norden. Gruppen har de siste årene hatt store endringer. I begynnelsen av 2018 startet en strategi med å segmentere virksomhetene i fire segmenter: Bygg & Anlegg, Maritime, infrastruktur og Elkraft/høyspent.
Basert på utviklingen av disse segmentene ble LOS Cable Solutions AS etablert i mai 2018. Dette selskapet skal utvikle høyspent satsingen for konsernet.

For å kunne vokse videre har LOS Gruppen også kjøpt 51% av LOS Ølve Elektro, et selskap som vil jobbe tett med LOS Elektro og vil øke markedsandelen for elektro i Hardanger.

For produktene til LOS Gruppen, Zinus og Rock Roller er disse organisert i egne selskaper; dette for å spisse satsingen på produktene. Dette ser vi nå viser resultat med at vi vinner flere kontrakter med disse løsningene.

LOS Elektro og LOS Marine har hatt stort fokus på lønnsomhet og optimal organisering, dette har nå vist resultat. Vi opplever nå stor ordreinngang og for LOS Marine har det resultert i at bedriften har hatt sin travleste høst siden oppstarten i 2014. for LOS Elektro har dette resultert i flere store kontrakter og har allerede solgt ut 70% av kapasiteten for 2019.

Grunnfjellet til eierne Martin Lønning og Jakob Særsten har alltid vært å satse på lokal arbeidskraft. LOS Elektro er bygget opp av egne lærlinger. Av det 220 ansatte i LOS Elektro er det til enhver tid 30 lærlinger ansatt. Dette er noe vi er (veldig) stolt over.

LOS Gruppen er i dag en aktør innen de fleste marked i Norden. Dette på grunn av alle våre dyktige medarbeidere sin evne og vilje til å ivareta kundene sine behov.

Levert som avtalt er noe vi har i blodet. Når vi nå går inn i 2019 så ligger det an til omsetningsøkning på 50% i forhold til 2017 tall, av dette er 70 % allerede solgt. I LOS Gruppen er det 300 ansatte og fokus vil være kompetanseheving og å dyrke frem entreprenører i selskapene.