BÆRE­KRAFT OG INNOVA­SJON

basert på høy fag­kunnskap, samfunns­engasjement og sterk organisasjon.

TOTAL­LEVERANDØR AV ELKRAFT­INSTALLASJON

Trygg og sikker installasjon og service

ELKRAFT­­ENTREPRENØR FOR LAND OG SJØ

som utfordrer og tenker nytt

ELKRAFT­­ENTREPRENØR FOR LAND OG SJØ

som utfordrer og tenker nytt

BÆRE­KRAFT OG INNOVA­SJON

basert på høy fag­kunnskap, samfunns­engasjement og sterk organisasjon.

TOTAL­LEVERANDØR AV ELKRAFT­INSTALLASJON

Trygg og sikker installasjon og service

ELKRAFT­­ENTREPRENØR FOR LAND OG SJØ

som utfordrer og tenker nytt

BÆRE­KRAFT OG INNOVA­SJON

basert på høy fag­kunnskap, samfunns­engasjement og sterk organisasjon.

TOTAL­LEVERANDØR AV ELKRAFT­INSTALLASJON

Trygg og sikker installasjon og service

LOS Cable Solutions

LOS Gruppen arbeider med kraftdistribusjon helt fra produsent frem til sluttbruker. Det gjør at vi har et helhetsperspektiv som skaper stor verdi for våre kunder. Vi gir energien nye, smarte veier frem til brukeren.

LOS Cable Solutions er konsernets utfordrer inn mot høyspent- og infrastrukturmarkedet, innen alle kabelprosjekter fra 11 – 420 kV. Vi er hele tiden i bevegelse mot nye, gode løsninger, samtidig som vi har full konsentrasjon om å levere som avtalt på de prosjekter vi jobber med. Vi bygger på LOS-konsernets lange erfaring og oppbygging av kvalitets- og HMS-systemer fra offshore-viksomheten og solide faglige forankring som Vestlandets største privateide elektrofirma. Vi har en kostnadseffektiv organisasjon, kvalitet i styringssystemer og prosesser, og dyktige prosjektledere. – Kundene våre er kraftprodusenter, nettselskaper, vind- og solkraftleverandrører, offshoreinstallasjoner og sjøkabeleiere.

LOS Cable Solutions er en innovativ og moderne totalentreprenør som leverer nye metoder for turn key-leveranser til avtalt tid og kvalitet. Med vår robuste kompetanse og kostnadseffektive forretningsmodell, vil markedet alltid få de beste løsningene for deres prosjekter.

Har du et behov for nye innovative og kostnadseffektive løsninger innen strømforsyning eller vil du være med å skape fremtidens entreprenør?

Ta kontakt med oss!

Våre tjenester

Design, engineering, planlegging, gjennomføring og idriftsettelse av høyspentanlegg
Bygging, drifting og vedlikehold av grunnleggende infrastruktur
M.m.
Sikker installasjon, vedlikehold og overvåkning av HV-Cable

GRØNNERE LØSNINGER MED ROCKROLLER 

Vårt egenutviklede «RockRoller»-konsept åpner nye muligheter for fremføring av høyspent. Metoden gir store økonomiske fordeler i byggeperioden og i driftsfasen. Samfunnssikkerheten vil bli bedre ivaretatt og naturen vil i en helt annen grad forbli uberørt.

Metoden med kabelforlegning i fjell gir betydelig mindre tap og dermed høyere energiutbytte for energileverandøren. Man får svært begrensede synlige inngrep i naturen og kortere kabellengder gir rimeligere kabelinstallasjon. Berggrunnen gir gode termiske forhold. Det er ikke behov for fôringsrør og kabelen blir kortslutningssikkert forlagt.

I og med at kablene ligger godt beskyttet i fjellet blir det svært begrenset vedlikeholdsbehov i driftsfasen; ingen grøftvedlikehold, skogsvedlikehold, ettersyn av linjer og master, etc.

Erfaringer i gjennomførte prosjekt viser kosteffektiv installasjon der både anleggskostnader, kostnad for materiell og arbeidstid reduseres.

ZINUS GIR RENERE BYLUFT OG MYE MER

Også landstrømproduktet «Zinus Port Power», som nå blir installert i havnebyer som Bergen, er en egenutviklet, innovativ løsning som gir renere byluft og mer effektiv energibruk.

Zinus Port Power er en ny, fremtidsrettet løsning for landstrømstilkobling. Zinus skiller seg fra typiske industrikonstruksjoner på kaianlegg og er designet for å passe inn i det offentlige miljø.

Lengden på teleskop-armen kan enkelt tilpasses ulike fartøy. Operatøren styrer rekkevidden på armen, som ligger beskyttet i hovedkonstruksjonen. Alle mekaniske komponenter og bevegelige deler er skjult og beskyttet mot ytre miljø, så Zinus fremstår som et stilrent design. Designet er værbestandig og består av sjøvannsbestandige materialkvaliteter, både i struktur og maskindeler.

Vi har utviklet Zinus med tanke på driftsregularitet, fleksibilitet til skipstyper og -design, og at systemet skal være skalerbart for å møte kundens behov. Zinus har helelektrisk drift og er således gunstig med tanke på miljø og risiko for oljeforurensning.

ZINUS GIR RENERE BYLUFT OG MYE MER

Også landstrømproduktet «Zinus Port Power», som nå blir installert i havnebyer som Bergen, er en egenutviklet, innovativ løsning som gir renere byluft og mer effektiv energibruk.

Zinus Port Power er en ny, fremtidsrettet løsning for landstrømstilkobling. Zinus skiller seg fra typiske industrikonstruksjoner på kaianlegg og er designet for å passe inn i det offentlige miljø.

Lengden på teleskop-armen kan enkelt tilpasses ulike fartøy. Operatøren styrer rekkevidden på armen, som ligger beskyttet i hovedkonstruksjonen. Alle mekaniske komponenter og bevegelige deler er skjult og beskyttet mot ytre miljø, så Zinus fremstår som et stilrent design. Designet er værbestandig og består av sjøvannsbestandige materialkvaliteter, både i struktur og maskindeler.

Vi har utviklet Zinus med tanke på driftsregularitet, fleksibilitet til skipstyper og -design, og at systemet skal være skalerbart for å møte kundens behov. Zinus har helelektrisk drift og er således gunstig med tanke på miljø og risiko for oljeforurensning.

Jan Torstensen
Jan Torstensen

Adm. dir - LOS Cable Solutions

Øystein Håvik
Øystein Håvik

Teknisk Sjef

Kristian Dahl
Kristian Dahl

Prosjektleder

kristian.dahl@los-cablesolutions.no

Merethe Kværner Ulsrød
Merethe Kværner Ulsrød

Tilbudsleder/Prosjektleder

Merethe.Ulsrod@los-cablesolutions.no

Anders Hagen
Anders Hagen

Prosjektleder / Installatør

anders.hagen@los-cablesolutions.no

Pål Henrik Nærø
Pål Henrik Nærø

Prosjektleder

paal.nero@los-cablesolutions.no

Jørgen Bjørnstad Dannevig
Jørgen Bjørnstad Dannevig

Prosjektleder

jorgen.dannevig@los-cablesolutions.no

Tom Erik Berg
Tom Erik Berg

Prosjektingeniør Elkraft

tom.berg@los-cablesolutions.no

Jan Torstensen
Jan Torstensen

Adm. dir - LOS Cable Solutions

Øystein Håvik
Øystein Håvik

Teknisk Sjef

Kristian Dahl

Prosjektleder

xevfgvna.qnuy@ybf-pnoyrfbyhgvbaf.ab

Merethe Kværner Ulsrød

Prosjektleder

Zrergur.Hyfebq@ybf-pnoyrfbyhgvbaf.ab

Anders Hagen

Prosjektleder / Installatør

naqref.untra@ybf-pnoyrfbyhgvbaf.ab

Pål Henrik Nærø

Prosjektleder

cnny.areb@ybf-pnoyrfbyhgvbaf.ab

Jørgen Bjørnstad Dannevig

Prosjektleder

wbetra.qnaarivt@ybf-pnoyrfbyhgvbaf.ab

Tom Erik Berg

Prosjektingeniør Elkraft

gbz.oret@ybf-pnoyrfbyhgvbaf.ab

Ta kontakt med oss

Iv ivy twrear xbzzr v xbagnxg zrq qrt – oehx fxwrznrg ure cå arggfvqra iåe, ryyre fraq ra r-cbfg gvy svezncbfg@ybf-pnoyrfbyhgvbaf.ab