Hitachi ABB Power Grids og LOS Cable Solutions AS er valgt av Lyse Elnett AS for ELMEK leveranse til nye Tronsholen transformatorstasjon.

Hitachi ABB Power Grids og LOS Cable Solutions AS er valgt av Lyse Elnett AS for ELMEK leveranse til nye Tronsholen transformatorstasjon.
Leveransen inkluderer i hovedsak nytt 145kV GIS anlegg med 8 felt, kontrollanlegg, hjelpeanlegg og reaktor samt nytt 145kV kabelanlegg. Selskapene ble valgt med bakgrunn i det beste forholdet mellom pris og kvalitet.
LOS Cable Solutions vil stå for anskaffelse og installasjon av ca 15000m 145kV kabler og tilbehør. Kablene skal termineres i ny GIS, i trafoer, samt i nye endemaster; til sammen 85 termineringer. Prosjektet inkluderer også 9 skjøter mot eksisterende kabler samt sanering av oljefylte kabler og tilhørende oljetrykksanlegg.
Tidligere har Hitachi ABB Power Grids og LOS Gruppen jobbet sammen i mange prosjekter. Erfaringene fra dette samarbeidet dras nå videre inn i en komplett leveranse, der lang og tung erfaring kombineres med styrken fra et ungt og fremoverlent høyspentkabelmiljø. På kort tid har selskapene etablert et solid samarbeidsklima som vil bære frukter i et omfangsrikt prosjekt som Tronsholen. Fokus på HMS, samspill med sidekontrakter og risikoforståelse i alle arbeidsoperasjoner ligger bak prosjektplanleggingen og organiseringen i prosjektet. Prosjektet er godt igang og er planlagt gjennomført innen utgangen av 2021.