Hanefoss kraftstasjon / Agder Energi

Rockroller er en videreutvikling av løsningen som ble brukt da LOS fikk oppdrag av Scanelec på Hanefoss kraftstasjon (Agder Energi). Det gikk ut på å forlegge en kabel fra generator gjennom et borehull til transformator etter at denne var flyttet fra kraftstasjonen og ut i dagen. Oppdraget ble gjennomført som et vellykket pilotprosjekt.

– RockRoller-metoden er utviklet og dimensjonert for å kunne forlegge flere kilometer med høyspentkabel. Så langt setter dagens boreteknologi begrensinger for hvor store avstander som kan forseres. Men vi har god tro på at dette vil kunne løses med en videreutvikling av boreteknologien, sier Øystein Håvik i LOS Cable Solutions.