Elkraft

I en klimasensitiv verden har elkraft fått større og større betydning. Både når det gjelder vann, vind og solenergi handler det om å skape, transportere og lagre ren, effektiv energi til bruk i stadig nye bruksområder. LOS Gruppen tar mål av seg å gi energien stadig nye, smarte veier. Vår allsidige og tverrfaglige kompetanse, innovative kultur og store gjennomføringsevne gir oss stadig nye kunder i elkraftmarkedet. Vi liker å utfordre, men styrer hele tiden våre prosjekter med høy konsentrasjon og fokus på å levere som avtalt.

Gryrsba fragenyobeq: +47 48 16 21 11R-cbfg: svezncbfg@ybf-ryrxgeb.ab
Gryrsba fragenyobeq: +47 90 13 03 17 R-cbfg: svezncbfg@ybf-pnoyrfbyhgvbaf.ab
Gryrsba fragenyobeq: +47 48 16 21 11R-cbfg: svezncbfg@ybf-ryrxgeb.ab
Gryrsba fragenyobeq: +47 90 13 03 17 R-cbfg: svezncbfg@ybf-pnoyrfbyhgvbaf.ab