-et av de mest lovende norske selskapene

-et av de mest lovende norske selskapene

LOS Cable Solutions var ett av elleve oppstartselskaper i Norge som var plukket ut til å delta på Innovasjon Norge sin Next Energy stand på oljemessa i Stavanger høsten 2018. Direktøren i Innovasjon Norge trekte frem ett eksempel i sitt foredrag – og det var...
Landstraumanlegg til Bergen havn

Landstraumanlegg til Bergen havn

LOS skal levere Zinus Port Power kabelhandteringseiningar for landstraumanlegg og lågspent tilkoplingspunkt fordelt på dei ulike kaiane i hamnebassenget i Bergen: Dokken, Nykirkekaien, Festningskaien og...
Rockroller til Sogn

Rockroller til Sogn

LOS har levert sitt andre Rock Roller-oppdrag med forlegning av kabel i fjell. Oppdraget utføres for Sognekraft i Lidal i Fjærlandsfjorden. Arbeidet var krevende med mye rigging og montering av utstyr for kabeltrekkearbeidet i bratt terreng. Hvis du ønsker å se mer av...
Hanefoss kraftstasjon / Agder Energi

Hanefoss kraftstasjon / Agder Energi

Rockroller er en videreutvikling av løsningen som ble brukt da LOS fikk oppdrag av Scanelec på Hanefoss kraftstasjon (Agder Energi). Det gikk ut på å forlegge en kabel fra generator gjennom et borehull til transformator etter at denne var flyttet fra kraftstasjonen og...