-et av de mest lovende norske selskapene

-et av de mest lovende norske selskapene

LOS Cable Solutions var ett av elleve oppstartselskaper i Norge som var plukket ut til å delta på Innovasjon Norge sin Next Energy stand på oljemessa i Stavanger høsten 2018. Direktøren i Innovasjon Norge trekte frem ett eksempel i sitt foredrag – og det var...
Media City Bergen

Media City Bergen

LOS Elektro leverte komplett elekroinstallasjon til det største og høyeste næringsbygget i Bergen sentrum. Vi hadde over 200 000 arbeidstimer, og hadde ingen skader. HMS og gjennomføringskraft kjennetegner LOS...
Landstraumanlegg til Bergen havn

Landstraumanlegg til Bergen havn

LOS skal levere Zinus Port Power kabelhandteringseiningar for landstraumanlegg og lågspent tilkoplingspunkt fordelt på dei ulike kaiane i hamnebassenget i Bergen: Dokken, Nykirkekaien, Festningskaien og...
LOS Marine inngår samarbeid med MarineShaft

LOS Marine inngår samarbeid med MarineShaft

Avtalen styrker vår satsing på å utvikle mekanisk avdeling, vi vil ta inn lærlinger i de fleste fag og videreutvikle fagmiljøet på Rubbestadneset som LOS er en del av og har vært kjent for i generasjoner. Avtalen innebærer at LOS Marine skal markedsføre og selge...
Grieghallen

Grieghallen

LOS Elektro har en viktig rammeavtale med Grieghallen som er et møtested for den gode opplevelsen – mennesker i mellom. Med sitt mangfold, fleksibilitet og høye kvalitet på fasiliteter og tekniske løsninger, står Grieghallen for det beste på markedet innen...
Rockroller til Sogn

Rockroller til Sogn

LOS har levert sitt andre Rock Roller-oppdrag med forlegning av kabel i fjell. Oppdraget utføres for Sognekraft i Lidal i Fjærlandsfjorden. Arbeidet var krevende med mye rigging og montering av utstyr for kabeltrekkearbeidet i bratt terreng. Hvis du ønsker å se mer av...