LOS Marine er et skipsserviceselskap på Rubbestadneset i Hordaland med vel 34 høyt kvalifiserte medarbeidere. Selskapet ble etablert i 2014, og har sitt utspring i elektroentreprenøren LOS Elektro. Sammen utgjør de to selskapene i dag LOS-gruppen, som har hovedkontor på Bømlo.
LOS-gruppen har mange års erfaring med skipsservice gjennom LOS Elektros utstrakte samarbeid med Wärtsiläs skipsserviceavdeling på Rubbestadneset. LOS Marines virksomhet startet med overtakelsen av denne avdelingen sommeren 2014, og selskapet har som mål å videreføre aktiviteten og styrke Rubbestadneset som geografisk knutepunkt for skipsservicetjenester i Norge.
Skipsservice vil utgjøre en betydelig og vektlagt del av virksomheten til LOS-gruppen, og den lokale forankringen har gitt en sterk eierskapsfølelse og motivasjon blant våre ansatte i LOS Marine.
LOS Marine vil fortsette det gode samarbeidet med Wärtsilä og andre dyktige aktører, slik at vi kan gi kundene våre best mulig totalservice på deres fartøyer.